Fysiotherapie

 • Chantal

  Ik werk 36 uur (5 x 8 / 4 x 8) per week bij een grote financiele instelling. In verband met een spierziekte heb ik 2x per week een afspraak bij de fysiotherapeut. Van de 4 afspraken vinden er 3 gedeeltelijk in werktijd plaats; de 4e plan ik altijd op mijn roostervrije dag.

  Dit gaat al 3 jaar op deze manier. Sinds kort heb ik een nieuwe leidinggevende. Hij stelt dat ik niet structureel in werktijd naar de fysiotherapeut kan gaan. De fysiotherapie zorgt er echter voor dat ik uberhaupt kan werken; het alternatief is niet meer kunnen lopen i.v.m. spierverkrampingen!!!

  Ik heb hierover met de ARBO gebeld. ARBO stelt dat er pas een afspraak met een ARBO-arts gemaakt kan worden als ik mezelf ziek meldt.

  Kan iemand aangeven of het i.h.k.v. WAO-preventie irreel is dat ik naar de fysiotherapeut ga onder werktijd?

 • Pépé

  Erg kortzichtig van je leidinggevende, je probeert aan het werk te blijven, is het nog niet goed!

  Ikzelf heb ook veel baat bij fysiotherapie, met dat verschil dat ik alleen 's nachts werk, dus dat probleem heb ik niet.

  Indien je overdag werkt, is het onoverkomelijk dat je onder werktijd naar fysiotherapie gaat, aangezien men enkel tijdens kantoortijden werkt.

  Ik begrijp die opmerking van de Arbodienst niet, als het goed is, is er ook een open (preventief) spreekuur, hier heb ik ook al eens gebruik van gemaakt, voor de aanvraag van een aangepaste stoel en voor de toestemming van de Arbeidsinspectie, om enkel nachtdiensten te werken, geldig te houden.

  Probeer het toch met de Arbodienst te bespreken en eventueel een stapje hogerop in het bedrijf.

  Succes. ;)

 • Ernst Jan

  Wat Pepe zegt klopt. Er is normaal bij iedere arbodienst de mogelijkheid tot open spreekuur. Maak hier gebruik van,

  Ik zou zeggen dat er sprake is van “gewoonterecht” en een noodzaak om aan het werk te blijven. Reken je leidinggevende maar eens voor wat het kost als je niet meer kan werken……………….

 • Ben

  Een afspraak maken met uw bedrijfsarts (waar u inderdaad niet ziekgemeld voor hoeft te zijn), heeft in deze ws weinig zin, hij\zij zal constateren dat u deze fysiotherapie nodig heeft maar zal zeker geen uitspraak doen over wanneer dat dan plaats moet vinden.

  Ik mis overigens in uw verhaal de grootste belanghebbende, dat bent u zelf, het lijkt alsof uw baas blij moet zijn dat u fysiotherapie heeft. U bent daar toch zelf ook wel bij gebaat lijkt me.

  Mij lijkt redelijk dat u de "schade' gelijk deelt over beide belanghebbenden, uw baas en u

  Vanuit uw baas bekeken, stel u mist 3 keer 2 uur per maand, das 72 uur per jaar, das twee werkweken.

  Succes met bespreken hiervan

 • Chantal voor Ben

  Mijn werkgever mag inderdaad “blij” zijn dat ik onder behandeling ben bij een fysiotherapeut. Zonder deze behandeling was ik niet in staat om te lopen en kan de WAO-aanvraag vandaag de deur uit! Het is zelfs zo dat ik alleen buiten kom voor mijn werk!!! Al mijn energie besteed ik aan mijn werkgever. Dit is overigens mijn eigen keuze!!! Volgens de neuroloog kan ik dit nog maximaal 5 jaar volhouden. Hierna zal ik vollegdig afhankelijk zijn van de zorg van derden.

  Ik heb een invalideparkeerkaart en een PGB voor 18 uur per week. De invalideparkeerkaart, de fysiotherapeut en mijn medewerkers i.h.k.v. PGB zorgen ervoor dat ik kan werken. Zonder mijn medewerkers kan ik mezelf niet eens aankleden!!!!!!!!!!

 • Ben

  Zoals u aangeeft is dit een keus, als u het zo schrijft roept deze keus bij mij enkel vragen op, anderzijds is het uw keus en is het uw recht die keus zo te maken.

  Dat u wat uw gezondheid betreft in een verdomd lastige hoek zit is me helder.

  U zult er toch met uw werkgever uit moeten gaan komen,

  succes daarbij.